Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Nowa książka o Kpauścińskim

978-83-7453-966-1Nakładem Wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukazała się najnowsza książka o Ryszardzie Kapuścińskim i o strategii narracji w jego powieściach – Zbieranie głosów Magdaleny Horodeckiej.

„Zamierzeniem mojej pracy było ukazanie sensów dzieła wpisanych nie tylko w treść, ale właśnie – w formę tego pisarstwa, która przecież jest z treścią nierozłącznie splątana, nie stanowi zatem osobnego wymiaru dzieła, lecz przenika w treść, jest jedną z informacji, ważnym komunikatem” – pisze autorka we wstępie do książki. Tajniki sztuki opowiadania Ryszarda Kapuścińskiego pokazuje ona dzięki dokładnej analizie kolejnych utworów: Buszu po polsku, Cesarza, Szachinszacha, Imperium i Podróży z Herodotem.

Magdalena Horodecka jest absolwentką filologii polskiej i socjologii, pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Uniwersytetu Gdańskiego.