Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » 5. edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

logo_nagrodyTylko do 15 stycznia 2014 roku (włącznie, decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać reportaże literackie do
nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy opublikowanych książek.

Nagroda przyznawana jest od 2010 roku jest za najlepszą książkę reporterską opublikowaną w języku polskim w poprzednim roku kalendarzowym. Do danej edycji Konkursu można zgłaszać tylko pierwsze wydania książek, które ukazały się w Polsce między 1 stycznia  a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego daną edycję Konkursu. Jeśli zgłoszona książka jest przekładem, powinien to być przekład z oryginału. Jury może – w przypadkach wyjątkowych, po zapoznaniu się z pisemnym wyjaśnieniem wydawnictwa – dopuścić
do Konkursu książkę przełożoną z innego języka niż oryginalny

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki wydanej w 2013 roku należy przesłać na adres:

Biuro Kultury UM st. Warszawy
ul. Niecała 2
00-098 Warszawa
z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko autora,
– tytuł i rok publikacji pierwszego wydania książki,
– imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).
Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Autor zwycięskiej książki otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł.
Jury może przyznać nagrodę pieniężną w wysokości 15 000 zł tłumaczowi jednej z nominowanych książek

Szczegóły i regulamin Nagrody (w pliku do pobrania):
http://www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,1,712.html?locale=pl_PL

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko,
tel. kom. 607 310 445, e-mail: bozena.dudko@agora.pl