Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Stypendium dla młodych reporterów

Kapituła Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego. Od lewej: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka i Mariusz Szczygieł. Na zdjęciu brakuje Wojciecha Jagielskiego / fot. z Archiwum Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego - Herodot

Kapituła Stypendium im. Ryszarda Kapuścińskiego. Od lewej: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Małgorzata Szejnert, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka i Mariusz Szczygieł. Na zdjęciu brakuje Wojciecha Jagielskiego / fot. z Archiwum Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot

Tylko do 20 listopada Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot czeka na zgłoszenia do stypendium twórczego dla młodych reporterów.

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę wolę pisarza wypełnia Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot, ogłaszając pierwszy konkurs na stypendium twórcze. Fundację w tym celu zalożyła Alicja Kapuścińska, żona reportera.

Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tys. zł rocznie. Zgodnie z regulaminem uczestnikami programu stypendialnego mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, a nie przekroczyły 35 roku życia. Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 20 listopada 2011 r. na adres Fundacji: 02-074 Warszawa, ul. Prokuratorska 11 m 2 lub pocztą mailową na adres: kontakt@fundacjaherodot.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez kapitułę, w składzie:
Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert, Wojciech Jagielski i Mariusz Szczygieł.

Kapituła dokona wyboru osoby, której w danym roku przyznane zostanie stypendium twórcze. Wyniki konkursu na stypendium ogłoszone zostaną w styczniu 2012 r, w piątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Więcej:

http://www.fundacjaherodot.pl/stypendium-im-ryszarda-kapuscinskiego-dla-mlodych-reporterow-2