Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Poszukujemy prac magisterskich i doktorskich o Ryszardzie Kapuścińskim

Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego tworzy archiwum prac magisterskich i rozpraw doktorskich poświęconych twórczości i osobie Ryszarda Kapuścińskiego. Archiwum ma być częścią Biblioteki Centrum Kapuścińskiego.

Rozprawy będą gromadzone na potrzeby realizacji zadań statutowych Centrum. Docelowo przewidujemy możliwość udostępniania ich osobom zainteresowanym w lokalu Fundacji, jak również ich publikację – w przypadku prac, których autorzy wyrażą na to zgodę – na stronie internetowej www.centrumkapuscinskiego.pl.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie go (lub dostarczenie osobiście) razem z pracą do biura Fundacji: ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres mailowy Fundacji: sekretariat@centrumkapuscinskiego.pl.

Formularz zgłoszeniowy – archiwum prac magisterskich i doktorskich poświęconych osobie i twórczości Ryszarda Kapuścińskiego