Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Konferencja „350 lat prasy polskiej” – zdjęcia

Audytorium Starej Biblioteki UW

Audytorium Starej Biblioteki UW

W dniach 16 – 17 czerwca b. r. odbyła się konferencja „350 lat prasy polskiej”, zorganizowana przez Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk i Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przy współudziale Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Prof. dr hab. Marek Jabłonowski, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW

Prof. dr hab. Marek Jabłonowski, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW

Pierwszego dnia wykłady wygłosili prof. dr hab Wiesław Władyka – „Osobowość i osobowości polskiej prasy”, prof. dr hab. Jan Tomkowski – pisarz w świecie gazet”, prof. dr hab. Daria Nałęcz – „Zawód Dziennikarz: między misją a profesją”.

Drugiego dnia konferencji odbyły się trzy równoległe sesje – „Historia prasy – ludzie i tytuły”, „Prasa a rynek książki” i „Nowe media”.