Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » „Wykład Kapuścińskiego” w Warszawie

27 maja, w ramach międzynarodowej konferencji „Rozwój globalny a nowe państwa członkowskie UE – czas na nowe otwarcie?”, prof. Jerzy Buzek wygłosił wykład z cyklu „Wykładów Kapuścińskiego”, które organizowane są przez Komisję Europejską, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Europejskie Stowarzyszenie ds. Rozwoju (EADI). Zdjęcia red. Bożeny Dudko.

od lewej: Jacek Żakowski, prof. Jerzy Buzek

od lewej: Jacek Żakowski, prof. Jerzy Buzek