Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Obchody rocznicy 350-lecia prasy polskiej

350 lat temu, publikując „Merkuriusza Polskiego”, pierwszą polską gazetę periodyczną, Rzeczpospolita włączyła się w nurt wydawniczy Europy. Losy prasy polskiej silnie zdeterminowane przez historię, przemiany technologiczne czy ostatnio zmiany na rynku kapitałowym będą przedmiotem dyskusji, debat i wystaw organizowanych przez wiodące ośrodki naukowo-badawcze w Warszawie. Instytut Dziennikarstwa oraz Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także Instytut Badań Literackich PAN i Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w obchodach w dniach 16-17 czerwca 2011 roku. Patronat nad uroczystością objął Pan Prezydent Bronisław Komorowski. Program obchodów podzielono na kilka bloków tematycznych m.in.: historia prasy – ludzie i tytuły, osobowości dziennikarskie i słynni redaktorzy; prasa a rynek książki; nowe media – potencjał informacyjny i nowe metody przekazywania wiedzy. Szczegóły znajdują się na http://350.id.uw.edu.pl/

Program konferencji