Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Druga edycja Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki

logo_nagrody24 stycznia 2010 r. przedstawiono członków jury drugiej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. Będą nimi: Małgorzata Szejnert, Anders Bodegård, Maciej J. Drygas, Tomasz Łubieński, Olga Stanisławska oraz Bożena Dudko. Honorowy patronat nad nagrodą objęła Alicja Kapuścinska, żona pisarza.

Spośród książek nominowanych do tegorocznej edycji – i spełniających wymogi formalne – jury w marcu wybierze dziesięć, które przejdą do kolejnego etapu. W kwietniu poznamy pięć książek finałowych, a w maju, podczas Targów Książki, laureata drugiej edycji. Pierwsza Nagroda im. Ryszarada Kapuścinskiego za Reportaż Literacki trafiła do Jeana Hatzfelda za książkę “Strategia antylop” i do jego tłumacza Jacka Giszczaka.

plakat_kapuscinski_spacerNagrodzie corocznie towarzyszy konkurs edukacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnychi i ponadgimnazjalnych, inspirowany wybranymi dziełami Ryszrada Kpauścińskiego. W ubiegłym roku była to “Wojna Futbolowa”, tym razem organizatorzy zdecydowali się na “Spacer poranny”. Głównymi założeniami konkursu są: poszerzanie wiedzy o słynnym pisarzu wśród młodych ludzi, popularyzacja czytania, obcowanie z reportażem, kreatywne działanie z tekstem literackim, interakcja z młodzieżą gimanzjalną i ponadgimnazjalną. Prace konkursowe mogą zostać wykonane w dowolnej technice, a także mieć dowolną formę artystyczną: słuchowisko, spektakl, film, piosenka, happening, prezentacja multimedialna, wystawa, utwór literacki lub dziennikarski – w tym felieton, reportaż, esej, wywiad i wiele innych. Można je przesyłać do 25 kwietnia 2011 r. na adres Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej (ul. Jezuicka 4; e-mail: info@scek.pl).

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki została ustanowiona w 2010 r. przez władze samorządowe Miasta Stołecznego Warszawy, przy współudziale “Gazety Wyborczej”, z ktorą pisarz był związany od momentu jej powstania.