Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Drugi Komunikat Jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki

Jury podczas obrad. Od lewej: Maciej Zaremba Bielawski, Joanna Bator, Maciej J. Drygas, Bożena Dudko (sekretarz nagrody), Iwona Smolka i przewodnicząca jury Małgorzata Szejnert. Fot. Cezary Ciszewski / Miasto w komie

Jury podczas obrad. Od lewej: Maciej Zaremba Bielawski, Joanna Bator, Maciej J. Drygas, Bożena Dudko (sekretarz nagrody), Iwona Smolka i przewodnicząca jury Małgorzata Szejnert. Fot. Cezary Ciszewski / Miasto w komie

23 marca 2013 r., jury – pod przewodnictwem Małgorzaty Szejnert – w składzie: Joanna Bator, Maciej J. Drygas, Iwona Smolka, Maciej Zaremba Bielawski, i w obecności sekretarza Nagrody Bożeny Dudko, podczas drugiego posiedzenia omówiło 10 ksiażek nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Po dyskusji, dotyczącej nominowanych książek, do drugiego etapu Nagrody jury zakwalifikowało pięć reportaży (wymieniamy je w porządku alfabetycznym wg autorów):

  1. William Dalrymple, Dziewięć żywotów. Na tropie świętości we współczesnych Indiach (Nine lives: in search of the sacred in modern India), z angielskiego przełożyła Saba Litwińska, wyd. Czarne;
  2. Wojciech Jagielski, Wypalanie traw, wyd. Znak;
  3. Lidia Ostałowska, Bolało jeszcze bardziej, wyd. Czarne;
  4. Ed Vulliamy, Ameksyka. Wojna wzdłuż granicy (Amexica: war along the borderline), z angielskiego przełożył Janusz Ochab, wyd. Czarne;
  5. Mariusz Zawadzki, Nowy wspaniały Irak, wyd. W.A.B.

Laureata Nagrody poznamy 17 maja 2013 r.

Postscriptum: Jury, po omówieniu przekładów nominowanych reportaży i zapoznaniu się z ekspertyzami dotyczącymi wartości tych tłumaczeń, apeluje o większą dbałość edytorską – tłumaczenia powinny być dokładnie porównywane z oryginałem dzieła i starannie redagowane.

Jury zwraca także uwagę, że nominowane książki nie zostały przez polskich wydawców zaopatrzone w indeksy, a w trzech przypadkach wręcz pozbawiono je indeksów, które znajdowały się w oryginalnych wydaniach angielskich. W dziełach zawierających tak dużą liczbę informacji, jak nominowane reportaże, indeksy powinny być normą.

Ich brak obniża dokumentalną wartość pracy autorów.

W imieniu Jury:
Bożena Dudko
Sekretarz Nagrody