Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Finaliści Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

7 kwietnia Jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki 2010 r. ogłosiło finałową piątkę. Wśród wytypowanych jest Amerykanin, Białorusinka, Australijka, Szwed i Polak. Laureata poznamy 13 maja.

Finałowe tytuły:

 • Swietłana ALEKSIEJEWICZ, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety, przeł. z rosyjskiego Jerzy Czech, wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
  wojna-model
 • Peter FRÖBERG IDLING, Uśmiech Pol Pota, przeł. ze szwedzkiego Mariusz Kalinowski, wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
  frober-model
 • Chloe HOOPER, Wysoki. Śmierć Camerona Doomadgee, przeł. z angielskiego Agnieszka Nowakowska, wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
  hooper-model
 • Wojciech GÓRECKI, Toast za przodków, wyd. Czarne, Wołowiec 2010.
  gorecki-model
 • John POMFRET, Lekcje chińskiego. Dzieci rewolucji kulturalnej i dzisiejsze Chiny, przeł. z angielskiego Jan Halbersztat, wyd. Ushuaia.pl, Warszawa 2010.
  pomfred-model

Nagroda została ustanowiona przez miasto stołeczne Warszawa i jest współorganizowana przez „Gazetę Wyborczą”. Honorowy patronat nad Nagrodą objęła Pani Alicja Kapuścińska.