Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Kapuściński Autorytetem Komunikacji Społecznej

okladkakapuscinskiNakładem wydawnictwa VERTUM ukazała się praca zbiorowa „Ryszard Kapuściński – wizja świata i wartości. Refleksje Interdyscyplinarne”, pod red. Arkadiusza Dudziaka i Agnieszki Żejmo. Książka otwiera nową serię: Polskie Autorytety Komunikacji Społecznej.

Twórczość dziennikarska Ryszarda Kapuścińskiego, jak również jego wypowiedzi prasowe oraz fotografie zostały wzięte na warsztat przez specjalistów reprezentujących takie dziedziny, jak literaturoznawstwo, socjologia literatury, socjologia kultury, antropologia kulturowa, filozofia, pedagogika, geografia polityczna, medioznawstwo oraz dziennikarstwo. Publikacja składa się z czterech części, prezentujących kolejno: społeczno-kulturowy obraz świata, wizję kultury medialnej, wizję człowieka, oraz analizę, która poświęcona jest uroczystości nadania Ryszardowi Kapuścińskiemu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

„Aktualność podjętych studiów i samej publikacji nie budzi najmniejszej wątpliwości. Jest ona potrzebna nie tylko jako wyraz powinności wobec Autora i jego spuścizny literackiej, ale także po to, by pokazać potrzebę budowania współczesnego dziennikarstwa na świecie uniwersalnych wartości ludzkich” – pisze w recenzji wydawniczej ks. dr bab. Michał Drożdż, prof. WSB-NLU.