Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Po raz piąty STYPENDIUM IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO DLA MŁODYCH DZIENNIKARZY

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypelnia konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego. Właśnie ogłoszono jego piątą edycję.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego — Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, seria lub cykl reportaży, ewentualnie książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji Herodot ) program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 10 grudnia 2015 roku (włącznie) pocztą tradycyjną na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa oraz pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

W tym roku wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Filip Springer, Małgorzata Szejnert.

Wyniki konkursu na stypendium zostaną ogłoszone 23 stycznia 2016 roku, w dziewiątą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.