Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » „Święto współpracy” – w Pińsku

Już pod raz trzeci reprezentanci Polski, Ukrainy i Białorusi spotkali się na Transgranicznym Forum Dziennikarzy. W imprezie wzięła udział również grupa z Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego.

uczestnicy Forum przed hotelem "Pińsk"

uczestnicy Forum przed hotelem „Pińsk”

Od 15 do 17 września 2014 roku Pińsk – poleskie miasto, w którym urodził się Ryszard Kapuściński – był miejscem dyskusji o tym, jak skutecznie opowiadać o projektach realizowanych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu realizatorów i koordynatorów projektów, dziennikarze oraz eksperci: Stanisław Zawiśliński – prezes Fundacji Centrum Badań i Edukacji im. Ryszard Kapuścińskiego, Krzysztof Wołoczko – realizator filmów i audycji telewizyjnych, doradca komunikacji wizualnej i Katarzyna Młynarczyk z zajmującej się marketingiem firmy Socjomania.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAForum było okazją do nawiązania dialogu między realizatorami projektów a dziennikarzami, poznania ich wzajemnych oczekiwań oraz wysłuchania wskazówek ekspertów. Dało też możliwość wymiany doświadczeń. Obok wystąpień ekspertów, prezentacji i oceny projektów zadbano o czas na integrację: Był wspólny rejs statkiem po rzece Pina oraz zwiedzanie Pińska.

W miejscu realizacji projektu upamiętniajacego działalność urodzonego tam podróżnika, pianisty, kompozytora i rysownika Napoleona Ordy

W miejscu realizacji projektu upamiętniajacego działalność urodzonego tam podróżnika, pianisty, kompozytora i rysownika Napoleona Ordy

Reprezentanci naszej Fundacji – Bartosz Wróblewski, Jakub Szczepański, Oliwia Siwińska i Agnieszka Kapela pojechali do Pińska za zaproszenie z Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013. Odpowiadali za obsługę medialną wydarzenia. Efekty ich pracy ich wkrótce będzie można zobaczyć na stronie internetowej Programu.

Pińsk. Odrestaurowany dom, w którym Ryszard Kapuściński mieszkał przed wojną.

Pińsk. Odrestaurowany dom, w którym Ryszard Kapuściński mieszkał przed wojną.

Transgraniczne Forum Dziennikarzy było elementem obchodów Dnia Europejskiej Współpracy, który przypada 21 września. Święto to ustanowiono, by zwrócić uwagę na wagę działań wspólnie podejmowanych przez mieszkańców obszarów przygranicznych.

Agnieszka Kapela