Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Powołano Republikę Książki

8 grudnia 2010 r. w Bibliotece Narodowej odbył się Kongres pn. „Czytanie włącza”, który zainicjował działalność Republiki Książki – koalicji na rzecz czytelnictwa i bibliotek, zrzeszającej twórców kultury, organizacje pozarządowe, przedstawicieli mediów, wydawców, księgarzy i naukowców. Fundacja Centrum Badań i Edukacji im. Kapuścińskiego popiera tę inicjatywę i włącza się w jej realizację.

logo_republika_ksiazki2-217x300Republika Książki jest obywatelską kampania na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom, jakie niesie spadek czytelnictwa w Polsce, wprowadzenie podatku VAT na książki i czasopisma specjalistyczne oraz zmniejszanie się liczby kompetentnych odbiorców kultury. Kongres „Czytanie włącza” został zorganizowany przez Bibliotekę Narodową przy współpracy z Instytutem Książki i pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego.

Poniżej publikujemy treść MANIFESTU REPUBLIKI KSIĄŻKI

Przekonani, że troska o kondycję polskiej kultury leży w sferze naszych obywatelskich powinności, my miłośnicy czytania, powołujemy do życia Republikę Książki.

Wierzymy, że czytanie jest źródłem naszej wolności i niezależnego myślenia.

Wierzymy, że czytanie symuluje kreatywność i i tworzy potencjał twórczy.

Wierzymy, że czytanie włącza do wspólnoty znaczeń, budując i podtrzymując więzi w czasie i przestrzeni.

Jesteśmy przekonani, że czytanie pobudza wyobraźnię, pomaga odnaleźć się we współczesnym, niejednoznacznym świecie, pozwala zrozumieć siebie i innych, uczy mądrze decydować, uniknąć konfliktu, pokonać strach.

Wiemy, że nasze dzieci dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a nas uchronią przed niezrozumieniem, gdy nasz świat przeminie.

My, wspólnota ludzi czytających, pragniemy uczynić wszystko na rzecz promocji czytelnictwa.

Jesteśmy przekonani, że książka powinna być elementem obecnym w sferze publicznej, być
przedmiotem stałego zainteresowania mediów.

Pragniemy, aby polska szkoła kształtowała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń.

Republika Książki jest społecznością ludzi równych. Nie istnieje w niej żadna hierarchia.
Obywatelem naszej wspólnoty może zostać każdy, kogo pochłania pasja czytania.

My, czytelnicy, cenimy słowo pisane w każdej postaci: książek oraz gazet i czasopism, zarówno drukowanych, jak i w wersji elektronicznej i mówionej.

Fizyczną i symboliczną zarazem reprezentacją Republiki Książki jest biblioteka.
Chcemy, aby nowoczesna biblioteka, szczególnie w małych miastach i wsiach, stała się centrum lokalnego środowiska, bramą do wiedzy i kultury.

Przestrzenią, która określa ramy naszej Republiki jest również księgarnia i biblioteka domowa. Uważamy, że tak jak dostęp do bogato wyposażonej biblioteki szkolnej czy publicznej, tak możliwość posiadania i czytania własnych książek jest prawem każdego z nas i obowiązkiem wobec naszych dzieci.

Powołujemy Republikę Książki w trosce o losy nas samych i w naszym wspólnym interesie.

Osoby, które chcą dopisać swoje nazwisko pod Manifestem Republiki Książki mogą skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie: http://www.republikaksiazki.pl/manifest.