Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Rusza IV Konkurs Stypendialny im. Ryszarda Kapuścińskiego dla młodych dziennikarzy

Życzeniem Ryszarda Kapuścińskiego było, aby część jego honorariów przeznaczyć na ufundowanie stypendium dla młodych reporterów. Tę jego wolę wypełniamy, ogłaszając czwarty konkurs na stypendium twórcze im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Fundatorem i organizatorem konkursu jest utworzona przez Alicję Kapuścińską, żonę zmarłego pisarza, Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot. Stypendium, przyznawane raz do roku w celu realizacji projektów reporterskich (reportaż, cykl reportaży, książka reporterska), wynosi 30 tysięcy złotych rocznie.

Zgodnie z regulaminem (z jego pełnym tekstem można się zapoznać na stronie Fundacji: www.fundacjaherodot.com.pl oraz na profilu www.facebook.com/stypendiumimryszardakapuscinskiego)

program stypendialny adresowany jest do młodych dziennikarzy (w tym roku po raz ostatni do osób, które nie ukończyły 35. roku życia, od piątej edycji konkursu kryterium wieku zostanie obniżone do lat 30).

Ubiegający się o stypendium powinni nadesłać na adres Fundacji swoje CV, dotychczasowe prace, prezentujące ich dorobek oraz plan projektu reporterskiego, który zamierzają realizować dzięki stypendium.

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 12 grudnia 2014 roku (włącznie) pocztą tradycyjną  na adres Fundacji: ul. Prokuratorska 11 m. 2, 02-074 Warszawa, i pocztą e-mailową: kontakt@fundacjaherodot.com.pl

Wszystkie zgłoszone projekty będą oceniane przez Kapitułę w składzie: Alicja Kapuścińska, Hanna Krall, Sławomir Popowski, Elżbieta Sawicka, Małgorzata Szejnert i Mariusz Szczygieł.

Wyniki konkursu na stypendium zostaną ogłoszone 23 stycznia 2015 roku, w ósmą rocznicę śmierci Ryszarda Kapuścińskiego.

Przypominamy, że stypendystami Fundacji Herodot są: Andrzej Muszyński, Marta Szarejko i Anna Wiatr oraz Filip Springer.