Fundacja "Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego"

Aktualności » Wieczór z poezją Ryszarda Kapuścińskiego

kapuscinski2012We czwartek (15 listopada, godz. 19) w Czułym Barbarzyńcy (Warszawa, ul. Dobra 31) będzie można posłuchać wierszy Ryszarda Kapuścińskiego po polsku (w interpretacji Jolanty Olszewskiej z Teatru Dramatycznego) i po angielsku (przeczyta je ich współtłumacz Marek Kusiba z Toronto).

Fundacja im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot i Księgarnia „Czuły Barbarzyńca” zapraszają na spotkanie z okazji wydania dwujęzycznej, polsko-angielskiej edycji „Wierszy zebranych / Collected Poems” Ryszarda Kapuścińskiego w przekładzie Diany Kuprel i Marka Kusiby.

Tom ukazał się w 80. rocznicę urodzin i 5. rocznicę śmierci pisarza, nakładem Wydawnictwa UMCS w Lublinie w koedycji z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie.

W spotkaniu udział wezmą: Alicja Kapuścińska, Jolanta Olszewska, Marek Kusiba i Jarosław Mikołajewski (prowadzenie).

Ryszard Kapuściński z Markiem Kusibą (z lewej) przed domem, w którym w 1920 r. żył i pracował Ernest Hemingway. Toronto, grudzień 1996 / fot. Diana Kuprel, Archiwum Marka Kusiby)

Ryszard Kapuściński z Markiem Kusibą (z lewej) przed domem, w którym w 1920 r. żył i pracował Ernest Hemingway. Toronto, grudzień 1996 / fot. Diana Kuprel, Archiwum Marka Kusiby)

Ryszard Kapuściński był autorem prozy faktograficznej, urzekającej poetyckim pięknem, a jednocześnie wrażliwym poetą. Dwójka poetów i przyjaciół autora „Notesu” – Jarosław Mikołajewski i Marek Kusiba (współtłumacz i redaktor tomu „Wiersze zebrane / Collected Poems”) opowie o Ryszardzie Kapuścińskim-poecie, posiłkując się pamięcią Alicji Kapuścińskiej oraz prezentacjami wierszy w wykonaniu własnym oraz Jolanty Olszewskiej, aktorki warszawskiego Teatru Dramatycznego.

Dwujęzyczna edycja „Wierszy zebranych / Collected Poems” jest zarazem pierwszym pełnym zbiorem wszystkich wierszy Ryszarda Kapuścińskiego, jakie ukazały się w przekładzie na angielski. Pierwszy anglojęzyczny wybór „I Wrote Stone: The Selected Poetry of Ryszard Kapuściński” (w przekładzie Diany Kuprel i Marka Kusiby) został wydany w Kanadzie w wyd. Biblioasis w 2007 roku. Przed publikacjami książkowymi kilkanaście wierszy ukazało się w pismach amerykańskich i kanadyjskich, m.in. „The New Yorker”, „Books in Canada”, „Exile”, „Alphabet City”.

fot. Bożena Dudko

fot. Bożena Dudko